-مخدر.

-رايج.

-قويتر از فنتانيل.

-1ccآن معادل 5ميكروگرم مي باشد.

-دوز آرامبخشي:10-25/.ميكرو گرم به ازاي هر كيلو گرم وزن

-دوز بيهوشي:30-1ميكروگرم به ازاي هركيلو گرم وزن.

-شروع اثر:3-1 دقيقه.

-مفيد براي بي دردي كوتاه مدت.

-مدت اثر بستگي به دوز كه به بيمار داديم دارد.

-باعث كاهش ضربان قلب و فشار خون مي شود.

+ نوشته شده در  91/11/09ساعت 13:45  توسط بهنام کریمی پاشاکی | 
-مخدر.

-سريع اثر مي كند.

مدت اثر:از نيم ساعت تا 2 ساعت متغير مي باشد.

-اوج اثر:5-3 دقيقه.

-بي دردي كوتاه مدت مي دهد.

-رايج.

-كاربردهاي مختلفي دارد.

-مي توان به عنوان ضد درد-آرامبخش_ پريمد-بيهوش كننده استفاده كرد.

-1ccآن معادل50ميكروگرم مي باشد.

-دوز آرامبخش:2-1ميكرو گرم به ازاي هر كيلو گرم وزن مي باشد.

-دوز بيهوش كننده:15-5ميكروگرم به ازاي هركيلو گرم وزن مي باشد.

-دوز جراحي قلب:150-50ميكروگرم به ازاي هر كيلو وزن مي باشد.

-مخدري است قوي تر از مورفين.

-ايمني بالايي دارد.

-فاقدهيستامين رليز.

-عوارض:خارش-تهوع-استفراغ.

-در دوز بالا مي تواند تاكي كاردي بدهد.

-بر روي ICPميتواند بي اثر باشد يا كاهش آن را سبب شود.

+ نوشته شده در  91/11/09ساعت 13:43  توسط بهنام کریمی پاشاکی | 
منابع مفید برای کارشناسی ناپیوسته

بیهوشی :

-برای دروس عمومی:کتاب کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف.

ـ برای دروس تخصصی:کتاب کاردانی به کارشناسی هوشبری(مجموعه سوالات).

ـ ضمن اینکه میتونیدکتاب مراقبت های ویژه(عسگری)  کتاب بیماری های داخلی و جراحی(اگه وقت داشتین) مطالعه کنید.

ـدرس فیزیک رو هم مطالعه داشته باشین که توی رتبه تاثیر گذاره   اگه امکانش هست روزی نیم ساعت  یا انکه سه ماه مونده به کنکور روزی یک ساعت همراه باتست مخصوصا تست های که مربوط میشه به گاز فشار  عدسی آینه ها نیم عمر دینامیک حرکت و....

-کتاب میلری که تسلط دارین.

-خلاصه میلر ترجمه شده ی دکتر نجفی(که حتما با آخرین ویرایش ترجمه تطبیق بدین).

-درس فیزیولوژی هم کمی تخصصی بخونین(هورمونها یونها عصب عضله مغز قلب ریه کلیه کبدو...)علاوه بر اینکه فیزیولوژی عمومی آزمون گرفته میشه که باید مطالب دیگر هم بخونین.

-فارماکولوژی داروهای بیهوشی  فارماکولوژی داروهای بی حسی  شل کننده های عصب عضله  داروهای موثر بر مغز  فاماکولوژی آنتی بیوتیک ها  فشار خون  کورتون و... 

ـ درس آناتومی هم کمی تخصصی بخونین همراه با اطلس باشه خیلی بهتره(قلب  ریه  مغز  استخوانهای فک صورت  جمجمه   قفسه سینه  و دنده ها  عصب ها و....).

موفق و موید باشید.

+ نوشته شده در  90/09/30ساعت 17:42  توسط بهنام کریمی پاشاکی | 
یازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران

 

22 ديماه تا 24 ديماه 1389
بيست و دوم ديماه تا بيست و چهارم ديماه 1389
اهواز – ايران

انجمن بيهوشي و مراقبت هاي ويژه خوزستان

با همکاري
انجمن بيهوشي و مراقبت هاي ويژه ايران
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
انجمن جهاني بيهوشي
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
و...

+ نوشته شده در  89/08/14ساعت 12:22  توسط بهنام کریمی پاشاکی | 
1)میزان بروز تهوع و استفراغ پس از عمل در کدام یک از اعمال

زیر کمتر است؟

الف)جراحی گوش داخلی

ب)جراحی لاپاراسکوپی

ج)جراحی عضلات چشم

د)جراحی در جنس مونث

2)موارد زیر از علل احتمالی تاخیر در بیدار شدن بیمار در PACUبه

 شمار می آید بجز:

الف)هیپوترمی

ب)سن بالا

ج)هیپوگلیسمی

د)هیپوکسمی شریانی

3)جملات زیر در مورد بروز هیپوکسمی شریانی پس از عمل در

 PACUصحیح است بجز:

الف)شایع ترین علت هیپوکسمی شریانی پس ازعمل آتلکتازی

 میباشد.

ب)هیپوکسمی شریانی در جراحی های بالای شکم و قفسه

سینه شایع است.

ج)شیوع هیپوکسمی شریانی در 3ساعت اول پس از عمل بیش

 از پنجاه درصد است.

د)هیپرتانسیون  برادیکاردی و دیس ریتمی های قلبی از علائم

 بالینی اختصاصی به شمار می آید.

4)بیماری به دنبال تصادف در بخش ICUبستری شده است.با

صدا کردن چشمان خود را باز می کند کلمات نا مناسب می گوید

 و عامل تحریک درد ناک را از خود دور می کند.GCS او چقدر

است؟

الف)7

ب)8

ج)9

د)10

5)کدام عبارت در مورد بیماری های انسدادی مزمن ریوی(COPD)

نادرست است؟

الف)اورتوپنه اغلب در بیماران COPDپیشرفته وجود دارد.

ب)مصرف سیگار عامل عمده مستعد کننده برای ایجاد COPD

است.

ج)ظرفیت باقی مانده عملی(FRC)وظرفیت کل ریه(TLC)کاهش

 می یابد.

د)اکسیژن درمانی زمانی توصیه می شود که میزان PaO2کمتر از

 55میلی متر جیوه باشد.

6)موارد زیر معیارهای لازم برای جداسازی(Weaning) بیمار از

ونتیلاتور می باشد بجز:

الف)نسبت PaO2بهFiO2کمتر از 200 باشد.

ب)بیمار کاملا هوشیار و قادر به تنفس خود بخودی باشد.

ج)مقادیر ABGدر حدقابل قبول و تب بیمار قطع شده باشد.

د)دیس ریتمی خطرناکی وجود نداشته باشد و عفونت بیمار

 کنترل شده باشد.

7)در کدام Modeتنفسی حجم دقیقه ای تنفس ثابت باقی می

 ماند؟

الف)PSV

ب)MMV

ج)IMV

د)SIMV

8)بیماری که مدت ها بستری بوده است بطور ناگهانی به

 دیسترس تنفسی دچار می شود گازهای خون شریانی به

صورت زیر است:

PH=7/5     

PaCO2=26

HCO3=24

بیمار چه نوع اختلال اسید-باز دارد؟

الف)اسیدوز تنفسی

ب)آلکالوز تنفسی

ج)آلکالوز متابولیک

د)اسیدوز متابولیک

9)کدام یک از عبارات زیر در مورد استفاده از PEEP نادرست

است؟

الف)PEEPبا کاهش FRCریه موجب بهبود اکسیژناسیون می

شود.

ب)PEEPموجب بهبود اکسیژناسون و پیشگیری از آتلکتازی می

 شود.

ج)در صورت نا کافی بودن زمان بازدم  PEEPخودبخودی ایجاد می

 شود.

د)مقادیر بالای PEEPموجب کاهش پره لود و مختل شدن

همودینامیک می شود.

10)در موارد زیر شیفت منحنی انفکاک اکسی هموگلوبین به

 طرف راست است بجز:

الف)افزایش دمای بدن

ب)کاهشPHخون شریانی

ج)مسمومیت با منو اکسید کربن

د)افزایش2-3 دی فسفو گلیسیرات

11)در مرکز جراحی محدود با4 اتاق عمل چند تخت ریکاوری لازم

 است؟

الف)3

ب)4

ج)5

د)6

12)شایع ترین علت خونریزی پس از عمل کدام یک از موارد زیر

 است؟

الف)DIC

ب)ترومبوسیتوپنی

ج)هموستاز ناکافی جراحی

د)اختلالات انعقادی

13)کدام یک از عبارات زیر در مورد کنترل عفونت های بیمارستانی

 در ICUصحیح نمی باشد؟

الف)بیماران ICUدر معرض خطر بیشتری از عفونت های

بیمارستانی قرار دارند.

ب)پنومونی عفونت ادراری و عفونت خون از بقیه شایع تر می

 باشد.

ج)انتقال عفونت از طریق دست ها شایع ترین نوع گسترش

عفونت است.

د)در مورد بیماران با عفونت میکرو باکتریوم توبرکلوزایزولاسیون با

فشار مثبت اتاق لازم است.

14)کدام یک از عبرات زیر در مورد سندرم دیسترس حاد تنفسی

(ARDS)نادرست است؟

الف)تجویز خون از علل ایجاد کنندهARDSاست.

ب)هایپرکاپنی مجاز در درمان ARDSقابل قبول است.

ج)ARDSناشی از پنومونیا پیش آگهی بهتری نسبت به تروما

دارد.

د)درمان تهویه ای در بیماران ARDSباحجم کم صورت می گیرد.

15)مهم ترین معیار اکسیژن رسانی برای بیمار مغزی تحت درمان

 با تهویه دهنده های مصنوعی در ICUکدام است؟

الف)مقدارPaO2

ب)مقدارPaCO2

ج)مقدارPHشریانی

د)مقدارHCO3 شریانی


                                پاسخ کلیدی 

1)الف

2)ب

3)د

4)د

5)ج

6)الف

7)ب

8)ب

9)الف

10)ج

11)د

12)ج

13)د

14)ج

15)ب

+ نوشته شده در  88/03/27ساعت 22:2  توسط بهنام کریمی پاشاکی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

یاکافی

با عرض سلام

هدف این پایگاه یاد آوری مطالبی از بیهوشی می باشد.

برخی از مطالب این وبلاگ برگرفته شده از اصول پایه ای بیهوشی میلر(ترجمه دکتر خمسه ای)
و خلاصه بیهوشی میلر(دکتر نجفی)می باشد.

کپی مطالب این پایگاه فقط با هماهنگی مدیر وبلاگ مقدور می باشد.

تاچه قبول افتدو چه در نظرآید........

پیوندهای روزانه
دانشگاههای علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته دوم بهمن 1391
هفته چهارم آذر 1390
هفته دوم آبان 1389
هفته چهارم خرداد 1388
هفته سوم اسفند 1387
هفته سوم آذر 1387
هفته چهارم مهر 1387
هفته دوم مرداد 1387
هفته اوّل مرداد 1387
هفته اوّل خرداد 1387
هفته اوّل اردیبهشت 1387
هفته دوم فروردین 1387
هفته چهارم اسفند 1386
هفته دوم اسفند 1386
هفته اوّل اسفند 1386
هفته چهارم بهمن 1386
هفته دوم بهمن 1386
هفته اوّل بهمن 1386
هفته چهارم دی 1386
هفته اوّل دی 1386
هفته چهارم آذر 1386
هفته سوم آذر 1386
هفته اوّل آذر 1386
هفته چهارم آبان 1386
هفته دوم آبان 1386
پیوندها
انجمن هوشبران ایران
کاریابی هوشبران ایران
علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعات آزمایشگاهی
پایگاه اطلاع رسانی پرستار و پرستاری
انجمن پرستاری ایران
اطلاعات دارویی
پرستاران متخصص ایران
رادیولوژی
آموزش اصول کمک های اولیه
کمک های اولیه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM